poniedziałek, 4 marca 2013

Literatura cz. IV


B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993.
 
Barbara Miodońska należy do grona najwybitniejszych polskich badaczy iluminacji książkowych z okresu gotyku i renesansu. Jej syntetyczna publikacja na temat małopolskiego malarstwa miniaturowego w znacznym stopniu wzbogaciła stan rozpoznania sztuki dawnej tego regionu. Pierwszy rozdział książki to próba usystematyzowania zachowanych dzieł i osadzenia ich w ramach czasowo-przestrzennych. W dwóch kolejnych częściach autorka zajmuje się rolą zleceniodawców i organizacją pracy warsztatów, omawia także rozwój stylowy miniatorstwa na tle przemian zachodzących w innych europejskich ośrodkach sztuki. Książka zawiera bogatą bibliografię oraz katalog rękopisów złożony z kilkuset barwnych i czarno-białych reprodukcji.
B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983.

Monografia poświęcona osobie Stanisława Samostrzelnika, wybitnego malarza krakowskiego pierwszej połowy XVI wieku. Autorka przybliża nam postać artysty, analizuje styl, omawia dzieła i warsztat pracy. Iluminatorstwo, obok malarstwa ściennego, stanowi najważniejsze pole działalności malarza-mnicha, twórcy dzieł takich jak Modlitewnik Zygmunta I Starego czy Ewangelistarz Piotra Tomickiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz