poniedziałek, 28 stycznia 2013

Literatura cz. I
Publikacja w przystępny sposób prezentuje informacje na temat budowy rękopisów, metod badania ich historii i pochodzenia, paleografii. Jej uzupełnieniem jest bogaty materiał ilustracyjny zaczerpnięty z rękopisów włoskich i francuskich pochodzących z Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie (tzw „berlinki”), przechowywanych obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. Birkenmajer, Wrocław 1971.

Pozycja zawierająca ok. 6000 haseł od kilku dekad jest jedyną tak obszerną publikacją na temat księgoznawstwa. Obok not dotyczących historii książki rękopiśmienniczej, dziejów pisma i opraw książkowych, drukarstwa czy historii bibliotek znajdziemy w niej wiele ciekawych informacji na temat iluminatorstwa i ilustracji książkowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz